Tomt till salu! Sverige, Motala - Burnäset
House lot for weekend cottage in Sweden, Motala - Burnäset
Grundstück (land) für Verkauf nahe Motala - Burnäset, Schweden.
Till startsidan
Information
Titta på bilder
 
   
Fakta:  
Beteckning: Karlsby 3:174

Sjöbackavägen, nära till vattnet. Följer man stigen genom skogen, bakom tomten, tar det bara ett par minuter att komma till vattnet.
   
Län: Östergötland
   
Kommun: Motala
   
Område: Burnäset
   
Taxeringsenhet: 211 Småhusenhet, tomtmark till fritidshus
   
Andel i SAMF/GA Motala Karlsby S:1, GA:1-GA:2
   
Taxeringsvärde: 237 000 Kr (SEK)
   
Areal: 1747 m²
   
Pris: 259 000 Kr (SEK)
eller högstbjudande
   
Byggmöjlighet: Huvudbyggnad på max 80m² och max 30m² för förråd/bod.
Men inte mer än max 100 m² på tomten och max 1 våning (maxhöjd finns).
   
Vattenförsörjning: Sommarvatten.

Vattenkommittén ser till att sommarvattnet blir påkopplat på våren och avstängt innan tjälen går i jorden på hösten.
Under sommaren gäller förbud mot bevattning med spridare.

Två vattenprover har tagits under 2012 och båda var tjänliga.

En del har borrat egen brunn.
   
Placering: Sjöbackavägen, nära till vattnet. Följer man stigen genom skogen, bakom tomten, tar det bara ett par minuter att komma till vattnet.
   
   
Området:  
Samfällighets-
kostnad:
1100 :- (varav 900:- i årsavgift + vatten 100:- och väg 100:-) gäller endast obebyggd tomt.
   
  Vid bebyggd tomt är vägavgiften på 200:- i stället för 100:-.
   
Föreningsstämma: Stämman hålls varje år i april.
   
Arbetsdagar: Varje år anordnas två gemensamma arbetsdagar.
Avgift uttages om man ej kan deltaga.
   
Båtplats: Finns ej, men man får lägga båt vid strandkanten om man vill.
   
Aktiviteter: Div. aktiviteter anordnas, såsom valborgsmässofirande, midsommarfirande, bouleturnering och liknande.
   
Kräftfiske: Ansvariga fördelar fiskelotter och bestämmer datum för fisket.
Avgift tillkommer, 300:- per lott (2013).
   
Ladan: På området finns en lada som under vintern fungerar som förvaringsplats för fordon.

På sommaren fungerar ladan samlingslokal (som kan hyras av medlemmar) samt lösdriftstall åt hästarna som finns på sammfällighetens betesområden.
Samfälligheten får EU-bidrag eftersom betesområden finns.
   
Boule: Vid badet vid vändplanen finns en bouleplan.
   
Husdjur: Regler för hållande av sällskapsdjur är desamma här som i samhället i övrigt. D.v.s. katt ska vara märkt och hund ska vara under tillsyn och inte röra sig fritt.
Hundar får inte vistas bland badande vid de gemensamma baden.
   
   
Övrigt:  
Buss: Busshållplats cirka 1,5 km från tomten.
Bussförbindelse finns till Motala, med buss 621.
I de flesta fall anropsstyrd trafik, den resande måste ringa och beställa bussen ett visst antal timmar i förväg. I vissa
fall 2 timmar innan avresa och i enstaka fall kl. 18.00
dagen före avresa.
För mer information om tider etc se: www.ostgotatrafiken.se/upload/7305/621.pdf
   
Motala kommun: www.motala.se
   
Landstinget i Östergötland Information om sjukvård etc.
   
Att göra: Upplevelser/turism i Motala
  www.ostergotland.se
  www.sverigeturism.se
   
   
   
Kontakt:  
E-postadress: fam@nordwall.se
   
Telefon: 070-449 54 31 (+46 (0)70 449 54 31)
Uppdaterad 22/3-13